REGULAMENT DE UTILIZARE A TIROLIANEI 7 ȘCĂRI – VALEA ȘIPOAIA

1. Prezentul Regulament este OBLIGATORIU pentru toți utilizatorii care doresc să folosească tiroliana.
Este obligatorie citirea și însușirea prevederilor prezentului regulament.

2. Tiroliana este accesibila doar persoanelor ale căror aptitudini fizice și mentale permit parcurgerea autonomă ( fără ajutor ) a traseului, în condiții de siguranță.

3. Folosirea tirolianei 7 Scări se poate face cu anumite limitări pentru persoanele solicitante, datorată proiectării, după cum urmează:

a) Greutatea minimă 50 kg;
b) Înălțimea minimă 1,50 m;
c) Greutatea maximă 95 kg;
d) Înălțimea maximă 1,95 m;

Tiroliana 7 Scări este destinată utilizării doar de către adulții care își asumă prin prezentul regulament pașii de utilizare. Persoanele care nu se încadrează în limitele de mai sus menționate, nu pot folosi în siguranță tiroliana.

4. Se interzice utilizarea Tirolienei 7 Scări de către copii sub 18 ani

5. Din momentul intrării pe traseu, fiecare persoană evoluează pe proprie răspundere, considerându-se că a citit, a înțeles și și-a însușit prezentul Regulament, semnând în acest sens un formular de instructaj.

6. Echipamentul de protecție închiriat se va folosi doar în modul în care s-a efectuat instructajul. Echipamentul nu este transmisibil de la o persoană la alta, putând fi folosit doar de către titularul închirierii.

7. Prezența tuturor participanților la demonstrația utilizării echipamentului de siguranță și la instructajul teoretic și practic privind folosirea tirolianei este OBLIGATORIE.

8. Este OBLIGATORIE folosirea în permanența a celor două carabiniere de asigurare.

9. Tronsoanele ( cablurile ) tirolianei vor fi folosite pe rând doar de către o singură persoană iar pe platformele de trecere pot staționa maxim 3 persoane în acelaș timp.

10. Administrația își rezervă dreptul de a exclude de pe tiroliană ( fără rambursarea taxei) orice participant care nu respectă regulile din prezentul Regulament.

11. Administrația își rezervă dreptul de a întrerupe orice activitate pe tiroliană, în cazul în care condițiile meteorologice o impun și care ar periclita siguranța corporală sau chiar viața utilizatorilor. În asemenea cazuri taxa de acces nu va fi rambursată, dar perioada de valabilitate a brățărilor de acces se va putea prelungi.

12. Persoanele aflate în stare de ebrietate, sub influența substanțelor stupefiante sau care urmează tratamente medicale ce influențează capacitatea de mișcare și orientare, nu li se va permite accesul pentru folosirea tirolianei.

13. Distrugerea echipamentului închiriat din cauza nerespectării instrucțiunilor de folosire va fi suportată financiar de către persoana vinovată, aceasta fiind obligată să achite contravaloarea prejudiciului creat.

14. După însușirea Regulamentului, parcurgerea instructajului și confirmarea prin semnatură a acestora, fiecare persoană evoluează pe PROPRIE RASPUNDERE la coborârea pe tiroliană.

15. Administrația își rezervă dreptul de a înregistra foto-video toate activitățiile desfășurate la obiectivul turistic Canionul 7 Scări și Tiroliana 7 Scări.

16. NERESPECTAREA REGULAMENTULUI ȘI A INSTRUCȚIUNILOR PRIMITE, POATE DUCE LA RĂNIREA GRAVĂ SAU CHIAR LA DECESESUL PERSOANEI IMPLICATE.

Închirierea echipamentului de siguranță se face doar în baza unui act de identitate valabil prezentat de către solicitant.

Se acceptă orice act de identitate precum:

  • Buletin

  • Pașaport

  • Permis de Conducere, etc.

PLATA SE FACE CASH 

ADMINISTRAȚIA NU RĂSPUNDE DE ACCIDENTELE PRODUSE DIN CAUZA NERESPECTĂRII CELOR SUS MENȚIONATE.

Nr. Telefon

+40-746 772 274

Ne poți găsi pe

Canionul 7 Scări și Tiroliana 7 Scări - ADMINISTRAȚIA

Call Now Button