REGULAMENT DE UTILIZARE A TIROLIANEI PENTRU COPII

Persoanele avizate: copiii și însoțitorii acestora.
1. Prezentul regulament este OBLIGATORIU pentru toți utilizatorii ce doresc să
folosească tiroliana destinată copiilor.
Este obligatorie citirea și insușirea prevederilor prezentului Regulament.
2. Folosirea tirolienei se poate efectua conform urmatoarelor limite:
a) Greutatea maximă: până la 45 kg,
b) Înălțime maximă: până la 1.50 m.
Persoanele care nu se încadrează în limitele mai sus menționate, nu pot
folosi tiroliana destinată copiilor, ci doar cea pentru adulți.
3. Este obligatorie prezența adulților la instructajul privind folosirea tirolienei.
4. Din momentul instruirii utilizatorilor, pe traseul de tiroliană, copii vor evolua sub supravegherea a cel puțin 2 adulți, unul la punctul de plecare, altul la punctul de sosire.
5. Este strict interzis accesul a mai mult de 1 adult și 2 copii pe platormele suspendate.
6. Când se evoluează la înălțime mai mare de 0.5 m față de sol, este obligatorie
asigurarea copiilor cu cele 2 lonje, conform instructajului efectuat părinților,
7. Pe tiroliană evoluează un singur copil. Este interzisă evoluarea a mai multor
copii deodată, deoarece pot surveni accidente.
8. În baza acestui regulament, adulții semnează lista de intructaj, prin care își
asumă răspunderea în totalitate față de copii pe parcursul celor 30 de minute, timp alocat pentru inchirierea echipamentului de tiroliană
9. Administrația NU RĂSPUNDE de incidentele sau accidentele rezultate din
nerespectarea prezentului regulament.

Nr. Telefon

+40-746 772 274

Ne poți găsi pe

Canionul 7 Scări și Tiroliana 7 Scări - ADMINISTRAȚIA

Call Now Button